Uthyrningsvillkor

Vid uthyrning gäller ”Allmänna villkor för uthyrning

Vid all uthyrning tillkommer en obligatorisk försäkring och försäkringsavgift. Denna försäkring skyddar mot skada på uthyrningsobjektet som uppstår vid stöld, brand, vattenskada eller skadegörelse från utomstående. Försäkringen gäller inte vid handhavandefel som tex skador som orsakats av att maskinföraren kört in i föremål på arbetsplatsen eller då maskinen hanterats på annat felaktigt sätt. Vid alla försäkringsskador tillkommer en självrisk vars storlek bestäms utifrån typ av skada och skadeorsak. Hyrestagaren ansvarar för att uthyrningsobjektet förvaras ett säkert sätt enligt gällande regler.

Fullständiga försäkringsregler:
https://www.alands.se/vara-forsakringsvillkor/allrisk-specialforsakring-objektforsakring
https://www.gjensidige.se/partners/derome/200529%20GJ1_18%20Motorvillkoret%20200101.pdf